من؛ محمد نجفی، از دوازده سالگی به بهانه رصد و گشت نجومی سفر رو شروع کردم. تو دبیرستان المپیادی بودم و دقیقا از فردای کنکور مشغول به کار شدم. اولین موقعیت کاری من . . . .

اوپرت

علی اسکروچی اولین لیدری بود که اسپارک باهاش همسفر شد اما به دلیل لوکس بودن این تور آفرودی چهارمین برنامه اسپارک پخش شد.

ادامه مطلب
کی بریم بوشهر؟